.
A+   A-
  |    |  

Neten a Hivatal - Közigazgatás

- lépjen be az elektronikus ügyintézés világába -

Az e-közigazgatás jelentősége

Nyomtatóbarát változat
Az elektronikus közigazgatási szolgáltatások átgondolt kialakítása és széles körű igénybe vétele a 21. században a hatékonyan működő közigazgatás működésének alapfeltétele. Az összefoglalva e-közigazgatási szolgáltatásoknak nevezett fejlesztések hozzájárulnak a hatósági folyamatok egyszerűsítéséhez és átláthatóvá tételéhez, biztosítva, hogy a közigazgatás hatékony és minőségi online szolgáltatásokat nyújthasson és vehessen igénybe. Jó példa erre a közbeszerzések elektronikus alapokra helyezése, amivel egyrészt jelentős állami források takaríthatók meg, másrészt számottevően javul a beszerzési eljárások átláthatósága és megbízhatósága. Az infokommunikáció általános gazdasági, társadalmi jelentőségéről, a versenyképességre, a növekedésre és a foglalkoztatásra gyakorolt hatásairól ITT olvashat bővebben.

Internethasználók előnyben

A felmérések szerint – cseppet sem meglepő módon – pozitív összefüggés mutatkozik az internethasználat gyakorisága és az e-közigazgatási szolgáltatások igénybevételének intenzitása között: a napi internethasználók (ide értve a mobilinternet-használókat is) több mint 20%-kal nagyobb arányban vesznek igénybe e-kormányzati szolgáltatásokat, mint azok, akik ritkábban interneteznek.
Legalább egy e-kormányzati szolgáltatás igénybevett az elmúlt 12 hónapban
Az internethasználat intenzitása
Nem napi használó Napi használó
% %
50% 62%
 
Legalább egy e-kormányzati szolgáltatás igénybevett az elmúlt 12 hónapban
Mobilinternet-használat
mobilinternetet nem használó mobilinternet-használó
% %
55% 66%
 

Forrás: eGovernment Benchmark 2012, background report
Néhány érv az e-közigazgatási szolgáltatások fejlesztése és használata mellett:
 
Az e-közigazgatási szolgáltatások segítik a vállalkozások versenyképességét: csökkentik az új vállalkozások bejegyzésére vagy egyéb hatósági ügyintézésére fordított idejét, így a vállalkozások a sorban állás helyett az alaptevékenységükre tudnak fókuszálni, ami javítja profittermelő képességüket. A képzésekkel és munkahelyekkel kapcsolatos információk egyszerű elérhetősége gyorsabb és nagyobb elhelyezkedési esélyeket biztosít az érintettek számára, és javítja a vállalkozások munkaerő-keresésének hatékonyságát. A közszféra információinak és adatainak elérhetővé tétele javítja a vállalkozások tájékozódását, és új vállalkozási tevékenységeknek nyit szabad utat.
 
Az e-közigazgatás növeli a hatékonyságot: az infokommunikációs technológiák segítik a közszféra adatainak hatékonyabb feldolgozását, az internet alapú alkalmazások olcsóbbá teszik az adatgyűjtést és továbbítást, valamint az információk biztosítását a közszféra ügyfelei számára. Szignifikáns megtakarítások származnak az adatok kormányon belüli, illetve az önkormányzatok és a központi közigazgatás közötti megosztásából.
 
Az e-közigazgatás javítja a szolgáltatások minőségét: a legtöbb ország közszolgáltatásokkal kapcsolatos fejlesztési elképzeléseinek fókuszában az ügyfélközpontú szemlélet áll: a sikeres szolgáltatások mindig figyelembe veszik a felhasználók elvárásait. Egy jól működő elektronikus közigazgatás mellett az ügyfeleknek nem kell ismerniük a közigazgatás felépítését vagy a kormányzati struktúrát ahhoz, hogy pillanatnyi élethelyzetükkel kapcsolatos hivatalos ügyeiket akár otthonról, akár egy ügyfélszolgálat (pl. Kormányablakok) segítségével egyszerűen el tudják intézni. A felhasználóknak nem kell tudniuk, hogy a közigazgatási rendszerben az általuk feltöltött igényléseket, információkat hol és hogyan dolgozzák fel – amiben viszont biztosnak kell lenniük, az az, hogy adataik mindig biztonságban vannak, és csak a rendelkezésük szerinti célra használják fel azokat. Az e-közigazgatás ez utóbbira is garanciát tud nyújtani, hiszen az ügyfél akár arról is rendelkezhet, hogy a különböző típusú ügyintézések esetében eltérően kezeljék az adatait, továbbá információt kaphat arról, hogy adatait ki és milyen célra használta.
 
Az e-közigazgatás segíti a szakpolitikai célok hatékonyabb elérését: az információk elektronikus megosztása növeli az olyan közpolitikai programok (például oktatási, felnőttképzési) programok hatékonyságát, amelyekben nagyszámú felhasználó elérésére van szükség; az egészségügyben az infokommunikációs eszközök használata hatékonyan segítheti a megelőzési programokat, a diagnosztikai tevékenységet és betegellátást, a központi és a helyi önkormányzatok közötti információcsere pedig segítheti pl. a környezetvédelmi célok eredményesebb érvényesülését.
 
Az e-közigazgatás támogatja a gazdasági célok elérését: a költségek csökkentésével (mind a közigazgatás, mind az állampolgárok és vállalkozások oldalán), illetve a hatékonyság növelésével egyértelműen hozzájárul a gazdasági eredményesség növekedéséhez, egyúttal növeli a transzparenciát és a kormányzattal szembeni állampolgári bizalmat, továbbá hozzájárul a korrupció visszaszorításához. A közcélú adatok könnyebb elérhetővé tételével javítja a gazdasági szereplők információhoz jutási lehetőségeit, ami az információs korban minden szereplőnek elemi érdeke.
 
Az e-közigazgatásnak nagy szerepe van a reformfolyamatokban: ma már elképzelhetetlen olyan sikeres, az állami működés felülvizsgálatát, megújítását célzó közigazgatási reform, amelyben ne kapna kiemelt szerepet a közigazgatás belső folyamatainak és külső (lakossági, vállalkozói) szolgáltatásainak elektronizálása.
 
Az e-közigazgatás hozzájárul az állampolgárok és az állam kapcsolatának erősítéséhez: a jó kormányzás egyik fundamentuma az állampolgárok és a kormányzat közötti jó bizalmi viszony. Az állampolgárok bevonása a politikaalkotás különböző folyamataiba, a nyitott és elszámoltatható kormányzat képe jelentősen csökkentheti a korrupció esélyét, ebben pedig kitüntetett szerepük van az infokommunikációs technológiáknak. Emellett az e-kormányzat abban is segítheti az állampolgárokat, hogy hangjuk, véleményük szélesebb körben eljusson a politikai és közigazgatási döntéshozókhoz.