.
A+   A-
  |    |  

Neten a Hivatal - Közigazgatás

- lépjen be az elektronikus ügyintézés világába -

Az e-közigazgatási szolgáltatások rendszerezése

Nyomtatóbarát változat
Az e-közigazgatási szolgáltatások csoportosításának legegyszerűbb szempontja az ügyfélkör szerinti megosztás. Eszerint megkülönböztetjük az állampolgároknak és a vállalkozásoknak nyújtott szolgáltatásokat. Ezt a felosztást használja/használta az Európai Unió is, amikor meghatározta annak 20 szolgáltatásnak a körét, amelyeket az egyes tagországok számára elektronizálni javasolt. 
Természetesen több, más szempont szerint is képezhetünk releváns csoportokat, pl. központi, illetve helyi, regionális közigazgatási szereplők által nyújtott szolgáltatások, de csoportosíthatjuk a szolgáltatásokat szofisztikáltsági szintjük szerint is, vagyis, hogy az adott szolgáltatás milyen szinten intézhető el online. A különböző e-közigazgatási szolgáltatások egyfajta gyűjtőhelyeként (is) funkcionáló kormányzati portál, a magyarorszag.hu 11 különböző csoportot (magánélet, tulajdon, munka, társadalombiztosítás, pénzügyek, oktatás, jog, fogyasztóvédelem, közigazgatás, vállalkozás, okmányok) különböztet meg. A portálon összesen háromszáznál is több elektronikus szolgáltatás érhető el, közülük közel száznak a használatához szükséges az ügyfelek azonosítása, azaz Ügyfélkapu-regisztráció. Az alábbiakban elsősorban azokat a szolgáltatásokat emeltük ki táblázatos formában, amelyek az ügyfelek körében a legnagyobb népszerűségnek örvendenek. Ezek mellett olyan szolgáltatások is szerepelnek, amelyek noha nem vonzanak nagy felhasználói létszámot, de jól példázzák az elektronikus ügyintézés előnyeit. A szolgáltatások között vannak vállalkozásoknak és állampolgároknak nyújtott szolgáltatások egyaránt, szofisztikáltsági szintjeik eltérőek, így elképzelhető, hogy egyes esetekben csak információszerzésre, más esetekben viszont teljes elektronikus ügyintézésre is lehetőséget nyújtanak.
 
 Szolgáltatás, tématerület megnevezése A szolgáltatásra mutató hivatkozás (URL) A szolgáltatás rövid leírása
Erkölcsi bizonyítvány ügyintézés Webes Ügysegéd
Okostelefonon is intézhető az OkmányApp segítségével
Erkölcsi bizonyítvány igényelhető a megfelelő igazgatási díj (akár elektronikus úton történő) megfizetését követően, illetve a bizonyítványok ellenőrizhetők, valamint tájékoztatás kérhető a bűnügyi nyilvántartásban kezelt adatokról
Gépjármű online ügyintézés A gépjárművekkel kapcsolatos ügyek (tulajdonosváltás ingyenes bejelentése, gépkocsi forgalomból történő ideiglenes kivonása, a kivonás meghosszabbítása és a forgalomból ideiglenesen kivont gépkocsi forgalomba történő visszahelyezése) intézhetők elektronikusan
Személyazonosító igazolvány pótlására Az ellopott, elvesztett vagy megsemmisült igazolvány pótolható az interneten. A szolgáltatás használatára akkor van lehetőség, amennyiben az igénylő érvényes útlevéllel vagy kártya formátumú vezetői engedéllyel rendelkezik.
Útlevél pótlása Az ellopott, elvesztett vagy megsemmisült okmány pótlására van lehetőség az esetfüggő illeték megfizetése ellenében.
Születési/házassági anyakönyvi kivonat igénylése  Születési/házassági anyakönyvi kivonatot igényelni a szolgáltatás segítségével, amennyiben az anyakönyvi kivonat kiállítása illetékmentes. Az illetékmentességi okokról itt tájékozódhat
Családtámogatással kapcsolatos ügyek Államkincstár eÜgyfél Elektronikusan intézhető többek között az anyasági támogatás, a családi pótlék, a gyermekgondozási segély, a gyermeknevelési támogatás és a fogyatékossági támogatás megállapítására vonatkozó kérelem.
Cégbeszámoló elektronikus beküldése E-beszámoló Az éves beszámoló letétbe helyezésére és közzétételére kötelezett vállalkozások ezen kötelezettségüknek elektronikus úton tehetnek eleget.
Diákhitel ügyintézés Diákhitel direkt A diákhitelhez szükséges nyomtatványok érhetők el a szolgáltatással. Az oldalnak van iOS-re és Androidra fejlesztett mobilalkalmazása is.
Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) elektronikus ügyintézés
Ügyfélkapu
Általános Nyomtatványkitöltő (ÁNYK)
eBEV portál
Az adózók az alábbi adóügyeiket intézhetik elektronikusan az ügyfélkapun keresztül: bevallási és adatszolgáltatási kötelezettség, bejelentési- és változás-bejelentési kötelezettség, általános-, nemleges-, együttes adóigazolás, jövedelemigazolás és illetőségigazolás kiadása, köztartozásmentes adózói adatbázisba történő felvétel, a személyi jövedelemadó1 %-áról rendelkező nyilatkozat benyújtása, fizetési könnyítési és adómérséklési tárgyú kérelem előterjesztése, adófolyószámla megtekintése, az adózó által bejelentett, az adóhatóság nyilvántartásában szereplő adatok elektronikus úton történő megtekintése és ezek letöltése, elektronikus árverés.
Építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokat támogató elektronikus dokumentációs rendszer ÉTDR Építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokban teszi lehetővé az elektronikus kérelem- és tervbeadást, valamint az elektronikus ügykezelést.
Egyszerűsített foglalkoztatás bejelentése Magyarország.hu/Ügyfélkapu
Okostelefonos alkalmazás
A munkáltató az egyszerűsített foglalkoztatással kapcsolatos bejelentési kötelezettségét elektronikus úton (beleértve az okostelefonos alkalmazást is), vagy telefonos ügyfélszolgálaton keresztül (185-ös kék szám) teljesítheti
Egyéni vállalkozói ügyintézés Egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének bejelentése
Egyéni vállalkozói tevékenység változás-bejelentése
Egyéni vállalkozás megkezdésének, illetve a kapcsolódó adatváltozások  bejelentése, valamint a vállalkozás szüneteltetése, folytatása, megszűntetése  elektronikus úton is intézhető
Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer EKÁER portál A rendszer célja az áruk valós útjának nyomon követése, az árubeszerzések, értékesítések során keletkező közterhek megfizetésének biztosítása, valamint az, hogy Magyarországon ne kerülhessen forgalomba olyan áru, amely előzetesen nem volt bejelentve az adóhatósághoz. Az EKÁER a szállítással kapcsolatos adatok rögzítésére szolgál.
Felsőoktatási felvételi, tájékoztatás, jelentkezés Felvi.hu tájékoztató
e-Felvételi
Az oldal az általános felsőoktatási felvételi eljárásról ad teljes körű tájékoztatást, míg az elektronikus felvételi a felsőoktatásba történő jelentkezés és a felsőoktatási felvételi eljárás alatti ügyintézés elektronikus intézésének felülete
Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (MKEH) hatáskörébe tartozó kérelmek elektronikus úton történő benyújtása MKEH E-ügyintézés Ügyfélkapus azonosító birtokában az ÁNYK használatával számos, az MKEH hatáskörébe tartozó ügyet lehet elektronikusan úton intézni.
Nyugdíj ügyintézés ONYF e-Ügyintézés Számos nyugdíjhoz, nyugellátáshoz kapcsolódó ügy (kérelem, bejelentés, nyilatkozat) intézhető a Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságnál elektronikusan
Országos Építésügyi Nyilvántartás OÉNY rendszer Az Országos Építésügyi Nyilvántartás (OÉNY) az építésügy körébe tartozó hatósági és szakmai tevékenységeket kiszolgáló elektronikus alkalmazások, dokumentációk és adatállományok egységes, elektronikus formában működtetett központi rendszere (részei többek között az ETDR, az egységes elektronikus közműnyilvántartás vagy az e-építési napló) .
Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) hatósági eljárások OEP elektronikus nyomtatványok Az OEP hatósági eljárásai során történő ügyintézéskor (pl. igénybejelentés, igazolás-igénylés, bejelentés, adatszolgáltatás)  használható az elektronikus ügyintézés
Választói névjegyzékkel kapcsolatos kérelmek Nemzeti Választási Iroda A választásokkal kapcsolatos szolgáltatások (névjegyzékbe vételi kérelem, névjegyzékből való törlés, adatok módosítása, stb.) érhetők el az oldalon
Postai ügyintézés A Magyar Posta elektronikus űrlapjai A Magyar Posta Zrt. elektronikus nyomtatványai találhatók az oldalon
Rendőrségi hatósági ügyek elektronikus ügyintézése Rendőrségi elektronikus ügyintézés A rendőrség hatósági ügyek (pl. vagyonvédelem, közlekedés-igazgatás, határrendészet, lőfegyver, pirotechnika engedélyezés stb.) esetében széles körben alkalmazza az elektronikus nyomtatványokat.
Szellemi tulajdonnal kapcsolatos ügyintézés SZTNH elektronikus ügyintézési rendszer A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala számos oltalmi forma esetében lehetővé teszi az elektronikus ügyintézést és kommunikációt
Támogatási kérelmek benyújtása Mezőgazdasági- és Vidékfejlesztési Hivatalhoz MVH e-kérelem Az egységes kérelmek benyújtására szolgáló elektronikus rendszer
Okmányiroda / Kormányablak időpontfoglalás Magyarorszag.hu/Ügyfélkapu A szolgáltatás lehetővé teszi az időpontfoglalást a rendszerbe bekötött okmányirodákba vagy kormányablakokba.
Beadvány benyújtása az Alapvető Jogok Biztosának Hivatalához AJBH Ügyindítás A Hivatal weboldalán lehetőség van elektronikusan is ügyindítást. kezdeményezni, panasz vagy közérdekű bejelentést azonosítás nélkül, vagy ügyfélkapus azonosítással benyújtani.
Bírósági Elektronikus Tájékoztatási és Figyelmeztető Rendszer Bírósági Elektronikus Tájékoztatási és Figyelmeztető Rendszer
Ügyfélportál
Az elektronikus értesítési rendszer a peres felek és képviselőik számára nyújt információt peres ügyeik állásáról. A rendszer segítségével megtekinthetik az őket érintő ügyek adatait, illetve meghatározott eljárási cselekményekről elektronikus értesítést kaphatnak.
Cégkereső e-Cégjegyzék Az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálatának internetes céginformációs szolgáltatásának keretein belül ingyenesen megismerhetőek a megyei (fővárosi) cégbíróságokon vezetett cégjegyzékben szereplő főbb adatok.
Elektronikus pályázatkereső Széchényi 2020 Pályázati kereső a Széchenyi 2020 kezdeményezésben meghirdetett pályázatok közötti eligazodásra.
Földhivatali-nyilvántartásból történő adatkérés Magyarország.hu/Ügyfélkapu A számítógépes földhivatali-nyilvántartási rendszerből a hatályos jogszabályokban megállapított díjazás ellenében igényelhető nem hiteles illetve hiteles elektronikus tulajdoni lap, valamint elektronikus térképmásolat.
Járműigazgatási ügyekkel kapcsolatos ügyek elektronikus indítása Magyarország.hu/Ügyfélkapu Az Ügyfélkapus bejelentkezés után kezdeményezhetőek a járműigazgatási ügyek, illetve foglalható időpont a személyes ügyintézéshez: forgalomba forgalomból kivonás, gépjármű törzskönyv cseréje, pótlása, gépjármű műszaki adatainak változásában, illetve jármű tulajdonosának személyében bekövetkezett változás bejelentése stb.
Kéretlen hirdetés bejelentése NMHH kéretlen hirdetés bejelentő űrlap A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóságnál az elektronikus hirdetéssel kapcsolatos felügyeleti eljárásra irányuló kérelmet, vagy kéretlen elektronikus hirdetéssel kapcsolatos bejelentésre szolgáló elektronikus űrlap
Közlekedési bírságok ügyintézésének nyomon követése Vas Megyei Rendőr-főkapitányság, Közigazgatási Hatósági Szolgálat Az alkalmazás azt a célt szolgálja, hogy a felhasználók tájékozódhassanak a velük szemben az objektív felelősség hatálya alá tartozó szabályszegések elkövetése miatt folytatott közigazgatási eljárás adatairól és az ügyintézés állásáról, továbbá megtekinthessék a velük szemben folytatott eljárás alapjául szolgáló képi bizonyítékokat.
KSH – Elektronikus Adatszolgátlatás KSH Intrastat A Központi Statisztikai Hivatal számára nyújtandó adatszolgáltatások elektronikus úton is elvégezhetők
Lakcímigazolvánnyal kapcsolatos ügyintézés Magyarország.hu/Ügyfélkapu Lakóhellyel kapcsolatos ügyek (Pl. állandó lakóhely megváltozásának bejelentése, tartózkodási hely létesítése) kezdeményezhetők elektronikusan az Ügyfélkapu segítségével.
Nemzeti Jogszabálytár NJT A Nemzeti Jogszabálytár portál elsődleges célja az állampolgárok tájékoztatása az aktuális joghelyzetről, a hatályos jogszabályszövegek elérhetővé tételével.
TAJ-nyilvántartással összefüggő szolgáltatások Magyarország.hu/Ügyfélkapu A szolgáltatással Országos Egészségbiztosítási Pénztár rendszerében lévő információkhoz lehet hozzáférni (betegéletút lekérdezése, vénytörténet napló, biztosítási jogviszony lekérdezése, TAJ-szám érvényességének ellenőrzése.