.
A+   A-
  |    |  

Neten a Hivatal - Közigazgatás

- lépjen be az elektronikus ügyintézés világába -

További e-közszolgáltatások

Nyomtatóbarát változat
A kormány által a 2014–2020 közötti időszakra elfogadott Nemzeti Infokommunikációs Stratégia digitális állam pillére a közvetlen e-közigazgatási szolgáltatások mellett úgynevezett e-közszolgáltatásokat is nevesít. Ezek alapvetően az állami érdekkörbe tartozó, például egészségügyi, oktatási, könyvtári, kulturális örökséghez kapcsolódó vagy az állami adat- és információs vagyon megosztását és hasznosítását célzó elektronikus szolgáltatások.
A közigazgatás és a lakosság, illetve vállalkozások közötti kommunikációs és az ügyintézést elektronikusan támogató e-közigazgatási szolgáltatások mellett az állam egy sor olyan területen hasznosíthatja az infokommunikációs szolgáltatásokat, amelyen érdemi költségmegtakarítást és/vagy hatékonyságnövekedést érhet el ezek bevezetésével. Az előző uniós fejlesztéspolitikai időszakban a Széchenyi Terv keretében megvalósuló Elektronikus Közigazgatás Operatív Programban (EKOP-2.A.2) szerepelt is egy kifejezetten erre a célra kialakított konstrukció: „Ágazati pályázat a közigazgatási szolgáltatásokhoz való hozzáférést támogató fejlesztésekre”. A 4,2 milliárd forintos keretösszegű program keretében kialakítandó fejlesztések célja olyan e-szolgáltatások kialakítása/továbbfejlesztése, melyek a közigazgatási szakrendszerekhez biztosítanak elektronikus hozzáférést. Összesen több mint 30 ilyen típusú fejlesztés (konzuli információs rendszer kialakítása, digitális légifelvétel-archívum létrehozása stb.) indult a konstrukció támogatásával.
 
Külön kiemelendő a 2013 decemberében megvalósult E-levéltár projekt, amelynek célja az volt, hogy lehetőséget biztosítson nagy mennyiségű elektronikus iratanyag pontos, naprakész nyilvántartására, feldolgozására, közzétételére és tartós megőrzésére. Az Elektronikus levéltárban az iratokat létrehozók, a közfeladatot ellátó szervek tagjai és a kutatók is online hozzáférnek az őket érdeklő dokumentumokhoz.
 
Az egészségügy területén, szintén a Széchenyi Terv forrásaiból, de más operatív programok és konstrukciók (TIOP, TÁMOP, EKOP) keretei között zajlik pl. az e-recept bevezetését célzó fejlesztések (TIOP 2.3.1), az egészségügyi ügyfélkapcsolatok kezelését (EKOP 2.3.7) egyszerűbbé tévő fejlesztések, valamint az e-taj-kártya megvalósítását támogató beruházások. Ezeken kívül a TIOP 2.3.1 projekt keretében készül egy olyan portál is, amelynek segítségével az ügyfélkapuval rendelkező állampolgárok egy online felületen elérhetik az OEP-nél nyilvántartott betegtörténeti adataikat és a projektben résztvevő kórházak rendszereiben található adatokat is.
 
A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság olyan fejlesztést valósít meg, amely lehetővé teszi az online információkérés és panaszbejelentés elektronikus úton történő kezelését, az Országos Bírósági Hivatal pedig a Bírósági Elektronikus Tájékoztatási és Figyelmeztető Rendszer megvalósításával teszi egyszerűbbé a bírósági ügyekhez, dokumentumokhoz való hozzáférést.