.
A+   A-
  |    |  

Neten a Hivatal - Közigazgatás

- lépjen be az elektronikus ügyintézés világába -

Neten a Hivatal projekt

Nyomtatóbarát változat
A NETEN A HIVATAL projekt célja egyrészt az e-közigazgatási szolgáltatások ismertségének és használatának növelése a lakosság és a vállalkozások körében, másrészt a közigazgatásban dolgozók e-közigazgatási ismereteinek bővítése.

Az ÁROP-2.2.18. (NETEN A HIVATAL) projekt céljai

A NETEN A HIVATAL projekt két kiemelten fontos célja:
  • az elektronikus közigazgatási szolgáltatások kialakításában és/vagy nyújtásában közreműködő közszolgálati tisztviselők és állami alkalmazottak felkészítésének és motiválásának támogatása;
  • az e-közigazgatási szolgáltatások ismertségének és igénybe vételének ösztönzése a lakosság és a vállalkozások körében.

Az első részcél megvalósítása keretében tájékoztató, ismeretbővítő program indult az elektronikus közszolgáltatások fejlesztésében, a szolgáltatások elérhetővé tételében és az igénybe vételük ösztönzésében, támogatásában közreműködő állami szereplők körében. Ennek keretében tájékoztató anyagok (könyvek, brosúrák), szakpolitikai elemző dokumentumok és elektronikus tananyagok készülnek el, valamint sor kerül ismeretbővítő oktatások lebonyolítására is. A második részcél teljesítése érdekében tájékoztató és motivációs program indul a lakosság és a vállalkozások körében, melynek célja az elektronikus ügyintézés előnyeinek tudatosítása, az elérhető elektronikus közszolgáltatásokkal kapcsolatos ismeretek átadása, az elektronikus ügyintézéssel és adatkezeléssel kapcsolatos biztonsági kérdések bemutatása.

A közigazgatás megújításának szándéka, és az internet forradalma megteremtette a lehetőséget a  kényelmesebb, hatékonyabb és takarékosabb elektronikus ügyintézésre a közigazgatásban is. Ebben az értelemben az e-közigazgatás a közigazgatási reformok által támasztott igények és az infokommunikációs forradalom által biztosított lehetőségek metszéspontjában helyezkedik el. Az e-közigazgatás előnyeiről bővebben ITT olvashat.

 

Az e-közigazgatás sikertényezői és a projekt hatóköreAhhoz, hogy elektronikus közigazgatási szolgáltatásaival az állam elérhesse a lakosságot, és a vállalkozásokat, több, egymással is összefüggő feltételnek kell teljesülnie:

  • legyen biztosított az infrastrukturális és informatikai háttér;
  • kellő számban és minőségben álljanak rendelkezésre e-közigazgatási szolgáltatások;
  • megfelelő felkészültséggel és motivációval rendelkezzenek a szolgáltatások nyújtásában közreműködő közszolgálati tisztviselők;
  • a potenciális ügyfelek pedig legyenek tisztában e szolgáltatások elérhetőségével és előnyeivel.
A NETEN A HIVATAL projekt az utóbbi két területen kíván segíteni: a projekt célja a közigazgatásban dolgozók e-közigazgatási ismereteinek bővítése, illetve a lakosság és a vállalkozások figyelmének felkeltése és az e-közigazgatási szolgáltatások használatának ösztönzése.

 

A NETEN A HIVATAL projekt célrendszere